English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Izgradnja kapaciteta za operacije tipa LEADER u pograničnom području Srbije i BiH

IZGRADNJA KAPACITETA ZA OPERACIJE TIPA LEADER U POGRANIČNOM PODRUČJU SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Korisnici projekta: Ibarska razvojna agencija (IDA) Kraljevo, Srbija i Opština Rogatica, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012 Partneri: Opština Arilje i Opština  Isto?ni Stari Grad Cilj projekta Cilj je izgraditi kapacitete lokalnih zajednica kroz LEADER pristup da implementiraju strateške lokalne dokumente koji se odnose na ruralni razvoj. Aktivnosti Transfer znanja u vezi sa

»