English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Multimedija u školama – naša veza sa svetom

MULTIMEDIJA U ŠKOLAMA – NAŠA VEZA SA SVETOM

Korisnici projekta: Osnovna škola “Milan Munjaš” Ub, ambulance Srbija I Srednjoškolski centar “Jovan Cviji?” Modri?a, buy BiH Trajanje projekta: April 2012 – April 2013 Partneri: Tehni?ka škola “Ub” i Osnovna škola “Branislav Petronijevi?”Ub, Osnovna škola “Dušan Danilovi?” Radljevo, Osnovna škola “Rajko Mihailovi?” Banjani, Osnovna škola “Sveti Sava” Pambukovica, Osnovna škola “Sveti Sava” Modri?a i Osnovna

»