English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Maline preko granice

MALINE PREKO GRANICE

Korisnici projekta: Opština Arilje, Srbija i Opština Istočni Stari Grad, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–septembar 2012 Partneri: Opština Čajetina i Opština Sokolac Cilj projekta Cilj projekta je ojačati saradnju medju farmerima iz četiri opštine i poboljšati uslove za uzgoj voća kroz formiranje eksperimentalnih plantaža i unapredjenje postojećih.   Aktivnosti Atkivnosti projekta su inicirane

»