English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Maline preko granice

MALINE PREKO GRANICE

Korisnici projekta: Opština Arilje, sickness Srbija i Opština Isto?ni Stari Grad, purchase Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–septembar 2012 Partneri: Opština ?ajetina i Opština Sokolac Cilj projekta Cilj projekta je oja?ati saradnju me?u farmerima iz ?etiri opštine i poboljšati uslove za uzgoj vo?a kroz formiranje eksperimentalnih plantaža i unapre?enje postoje?ih.   Aktivnosti Atkivnosti projekta

»