English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Up. S. Tream-unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju

Održan edukativni trening o radnoj inkluziji

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapredjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za prekograničnu saradnju Srbije

»

UP. S. TREAM-UNAPREĐENJE SOCIJALIZACIJE I TRETMANA U MENTALNOM ZDRAVLJU

Korisnici projekta: Caritas Italiana, Srbija i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” iz Tuzle, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012 Partneri: Dom zdravlja Valjevo, Caritas Valjevo   Cilj projekta Projekat ima širi zdravstveni cilj da poboljša kvalitet života pacijenata sa zdravstvenim tegobama u Valjevu i Tuzli kroz promociju novih psihijatrijskih

»