English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

liderstvo mladih za društvenu koheziju i prekograničnu saradnju

LIDERSTVO MLADIH ZA DRUŠTVENU KOHEZIJU I PREKOGRANIČNU SARADNJU

Korisnici projekta: Užički centar za prava deteta, Srbija i Fondacija za kreativni razvoj, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–decembar 2011   Cilj projekta Cilj projekta je ojč?ati liderske kapacitete mladih iz ciljnih područja Srbija i Bosne i Hercegovine da bi im se pomoglo da postanu lideri i promovišu saradnju mladih.   Aktivnosti Projekat je

»