English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Na Drini ćuprija

NA DRINI ĆUPRIJA

Korisnici projekta: Udruženje “Natan”, drug Srbija i Hor “Srbadija” iz Bijeljine, clinic Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–avgust 2011   Cilj projekta Oja?ati prekograni?nu interakciju ljudi kroz zajedni?ke kulturne aktivnosti na polju muzike.   Aktivnosti Guda?ki orkestar “Kraljevski guda?i Svetog ?or?a” iz Srbije i Hor “Srbadija” iz BiH su vežbali zajedno, komponovali novu muziku

»