English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Na Drini ćuprija

NA DRINI ĆUPRIJA

Korisnici projekta: Udruženje “Natan”, Srbija i Hor “Srbadija” iz Bijeljine, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–avgust 2011   Cilj projekta Ojačati prekograničnu interakciju ljudi kroz zajedničke kulturne aktivnosti na polju muzike.   Aktivnosti Gudački orkestar “Kraljevski gudači Svetog Djordja” iz Srbije i Hor “Srbadija” iz BiH su vežbali zajedno, komponovali novu muziku i odganizovali

»