English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Eko centar Prijepolje – Čajniče

Prijateljstva uspostavljena tokom projekta iz prvog poziva traju i dalje

Priča o prijateljstvu mladih ljudi, uspostavljenom tokom Projekta “Eko-centar Projepolje-Čajniče, Dec. 2010 – Dec. 2011”, koje se održava i tri godine nakon završetka Projekta, ispričana od strane aktera – tadašnjih dječaka i djevojčica, a danas mladih ljudi-   Druženje u toku Projekta Desetodnevni istraživački EKO kamp Čajniče  je za većinu učesnika predstavljao najduže odvajanje od

»

EKO CENTAR PRIJEPOLJE – ČAJNIČE

Korisnici projekta: Opština Prijepolje, Srbija i Opština Čajnice, Bosna i Hercegovina Trajanje Projekta: decembar 2010 – novembar 2011   Cilj projekta Cilj projekta je da omogući razmjenu iskustava i znanja izmedju mladih ljudi u oblasti biodiverziteta i zaštite okoline.   Aktivnosti Dva uspostavljena istraživačka centra su potpuno opremljena za istraživanje biodiverziteta pograničnog područja. Eko centri

»