English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Eko centar Prijepolje – Čajniče

Prijateljstva uspostavljena tokom projekta iz prvog poziva traju i dalje

Pri?a o prijateljstvu mladih ljudi, ed uspostavljenom tokom Projekta “Eko-centar Projepolje-?ajni?e, more about Dec. 2010 – Dec. 2011”, healing koje se održava i tri godine nakon završetka Projekta, ispri?ana od strane aktera – tadašnjih dje?aka i djevoj?ica, a danas mladih ljudi-   Druženje u toku Projekta Desetodnevni istraživa?ki EKO kamp ?ajni?e  je za ve?inu u?esnika

»

EKO CENTAR PRIJEPOLJE – ČAJNIČE

Korisnici projekta: Opština Prijepolje, sales Srbija i Opština ?ajnice, Bosna i Hercegovina Trajanje Projekta: decembar 2010 – novembar 2011 Cilj projekta Cilj projekta je da omogu?i razmenu iskustava i znanja izme?u mladih ljudi u oblasti biodiverziteta i zaštite okoline. Aktivnosti Dva uspostavljena istraživa?ka centra su potpuno opremljena za istraživanje biodiverziteta pograni?nog podru?ja. Eko centri su

»