English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Ekološki dvogled

EKOLOŠKI DVOGLED

Korisnici projekta: Opština Priboj, Srbija i Opština Rudo, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010 – mart 2012 Partneri:JP „Direkcija za izgradnju grada“ Priboj i JKP „Usluga“ Priboj Cilj projekta Cilj projekta je ohrabriti saradnju partnerskih opština Priboj i Rudo da unaprede i zaštite čovekovu okolinu kao zajednički resurs. Aktivnosti Mogućost za poboljšanje usluga u

»