English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Selektivno prikupljanje otpada

SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

Korisnici projekta:  JKP „?unis“ Ub, dosage Srbija i Opština Modri?a, sildenafil Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010 –mart 2012 Cilj projekta Cilj projekta je unapre?enje zaštite okoline i minimiziranje negativnog uticaja otpada na lokalno okruženje. Aktivnosti Opštine Ub i Modri?a su uvele sistem primarne selekcije otpada i potakle razvoj reciklažnog ektora radi sprje?avanja ugrožavanja

»