English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Projekti I poziv

Održan edukativni trening o radnoj inkluziji

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapredjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za prekograničnu saradnju Srbije

»

Prijateljstva uspostavljena tokom projekta iz prvog poziva traju i dalje

Priča o prijateljstvu mladih ljudi, uspostavljenom tokom Projekta “Eko-centar Projepolje-Čajniče, Dec. 2010 – Dec. 2011”, koje se održava i tri godine nakon završetka Projekta, ispričana od strane aktera – tadašnjih dječaka i djevojčica, a danas mladih ljudi-   Druženje u toku Projekta Desetodnevni istraživački EKO kamp Čajniče  je za većinu učesnika predstavljao najduže odvajanje od

»

Uvod

U okviru Prvog poziva, finansirano je 19 projekata ukupne vrijednosti od 2, 6 miliona eura. Kratak opis finansiranih projekata možete nači na ovoj http://srb-bih.org stranici.

»

MULTIMEDIJA U ŠKOLAMA – NAŠA VEZA SA SVIJETOM

Korisnici projekta: Osnovna škola “Milan Munjaš” Ub, Srbija I Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić” Modriča, BiH   Trajanje projekta: April 2012 – April 2013 Partneri: Tehnička škola “Ub” i Osnovna škola “Branislav Petronijević”Ub, Osnovna škola “Dušan Danilović” Radljevo, Osnovna škola “Rajko Mihailović” Banjani, Osnovna škola “Sveti Sava” Pambukovica, Osnovna škola “Sveti Sava” Modriča i Osnovna škola

»

PODRŠKA RAZVOJU RURALNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA NA PLANINAMA RAJAC I VRANICA

Korisnici projekta: Udruženje Seoski turizam Srbije Ljig, Srbija i Caritas International Belgium, Bosna i Hercegovina     Trajanje projekta: mart 2011–mart 2013 Partneri: Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Opština Kreševo, Caritas Srbija i Crna Gora i Turisti?ka organizacija Ljig     Cilj projekta Cilj projekta je revitalizirati ruralnu ekonomiju podrškom profesionalnom razvoju u ruralnom

»