English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Bijeljina I Bogatić zajedno na putu energetske održivosti kroz povećanje energetske efikasnosti i promocije obnovljivih izvora energije

Druga studijska poseta učenika srednjih škola austrijskom gradu Gisingu

U periodu od 14. do 18. oktobra organizovana je druga studijska posjeta u?enika, more about ovoga puta srednjih škola sa podru?ja grada Bijeljina i Opštine Bogati? austrijskom gradu Gussingu, treat kao i Evropskom centru za obnovljive izvore energije, approved koji je partner opštine Bogati? na ovom projektu. Grupa od 32 u?enika stekla je nova znanja

»

Studijska poseta učenika osnovnih škola Bogatića i Bijeljine austrijskom gradu Gisingu

Grupa od 30 u?enika iz osnovnih škola Bogati?a i Bijeljine, rx sa svojim nastavnicima, posetila je austrijski grad Gising i Evropski centar za obnovljivu energiju, koji je partner Opštine Bogati? na ovom projektu. Cilj putovanja je bio upoznavanje sa osnovnim pojmovima energetske održivosti koriš?enjem obnovljivih izvora energije i pove?anjem energetske efikasnosti, kao i primerom dobre

»

Kao deo projekta, Bijelјina je instalirala dva solarna punjača „Strawberry Tree”

U ?etvrtak, more about 30. maja 2013. godine, cure sa po?etkom u 14:00 ?asova, rx na platou ispred Centra za kulturu u Bijel?ini gradona?elnik Bijel?ine Mi?o Mi?i?, i predsednik Opštine Bogati? Slobodan Savi?, u prisustvu predstavnika Delegacije Evropske Unije u BiH, Pola Smida, pustili su u rad „Strawberry Tree“ – javni solarni punja? mobilnih telefona

»

Poseta eksperata partnerske organizacije Evropskog centra za obnovljivu energiju (EEE) iz Austrije, Opštini Bogatić 25 – 26 marta 2013.godine

??? partneri Opštine Bogati? na projektu Bogati? i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti pove?anjem energetske efikasnosti i promocijom koriš?enja obnovljivih izvora energije“, remedy internacionalni eksperti Evropskog centra za obnovljivu energiju (EEE) iz austrijskog grada Gussinga, look posetili su opštinu Bogati? i upoznali se sa svim u?esnicima projekta. Na sastanku upoznavanja sa projektnim

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Bijeljina I Bogati? zajedno na putu energetske održivosti kroz pove?anje energetske efikasnosti i promocije obnovljivih izvora energije Web site Mera:  1.1./ Ekologija Budžet: SRB € 262, order 948.74 & BIH € 317,529.25                        Total € 580,477.99 Korisnici:   Korisnik 1 – Grad Bijeljina, BiH Korisnik 2 – Opština Bogati?, Srbija Partneri: Partner korisnika

»