English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

SA-ŠA Podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji

Održane radionice za članove romskih NVO u BiH i Srbiji

U okviru projekta „Podrška saradnji, edukaciji i promociji Romske kulture u BiH i Srbiji – SA-ŠA“ održana su radionice iz Upravljanja projektnim ciklusom – PCM za članove romskih i njihovih partnerskih organizacija iz Šapca, Loznice, Bogatića i Rume u prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – regionalni ured Šabac, u periodu od 23. do 25.

»

Održane radionice za romske NVO i otvorena “Akademija SA-ŠA”

U okviru projekta „Podrška saradnji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“ finansiranog od strane EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Srbija, a koji implementiraju, u BiH, Grad Sarajevo sa lokalnim partnerima Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA d.o.o. Sarajevo i Hilfswerk Austria International, te Nacionalni savet romske nacionalne zajednice Srbije

»

BiH članicama mreže “SA-ŠA” uručena IT oprema

U cilju jačanja tehničkih kapaciteta članicama uspostavljene neformalne mreže “SA-ŠA” nabavljena je IT oprema koja će doprineti kvalitetnijem i profesionalnijem radu i delovanju istih. članice mreže sa BiH strane: Udruženje “Život roma” Sarajevo, Udruženje “Amaro Kham-Naše sunce” Visoko,Udruženje “Romas” Sarajevo i Udruženje “Budi mi prijatelj” Visoko su dobile po jedan kompjuter i jedan štampač. Oprema

»

Održana kulturna večer posvećena Romima

U okviru projekta „Podrška saradnji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“, kojeg finansira EU u okviru prekograničnog programa saradnje CBC BiH-Srbija i kojeg implementiraju Grad Sarajevo i Nacionalni savet romske nacionalne zajednice-regionalna kancelarija Šabac, u Šapcu je 18. 09. 2013. godine održana kulturna veče posvećena Romima. Pedstavnici projektnih partnera iz BiH – 

»

Sajam kulture i kulturno veče „Sofka Nikolić“

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Regionalna kancelarija Šabac, organizuje Sajm kulture i kulturno vece „Sofka Nikolic“ u sredu 18.09.2013, kao deo projekta „Sa-Ša – podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“. Manifestacija će se održati u Šabačkom pozorištu, Karadjordjeva 22, Šabac gde će se organizovati izložba slika, prezentacija stvaralaštva Sofke

»