English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

SA-ŠA Podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji

Završna konferencija projekta “SA-ŠA”

U Sarajevu je ju?er održana završna konferencija projekta kojeg finansira EU “Podrška saradnji, see inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji – SA-ŠA“ ?iji je cilj bio poboljšanje položaja Roma u pograni?nom podru?ju BiH i Srbije, te razmena iskustava i pronalaženje zajedni?kih rešenja za socijalne probleme u ovim zemljama. U uvodnom delu

»

IT edukacije

Jedna od poslednjih aktivnosti koja se implementirala u okviru Projekta “SA-ŠA” je i trening / obuka za rad na ra?unaru za ?lanove mreže “SA-ŠA”. Osnovni cilj i svrha obuke je izgradnja i osnaživanje kapaciteta romske populacije u BiH sa unapre?enjem nivoa znanja iz oblasti rada na ra?unaru i korištenju interneta, viagra approved kako bi postali

»

Održani radni sastanci projektnog tima u okviru projekta „SA-ŠA“

U okviru projekta „SA-ŠA – Podrška saradnji, thumb inkluziji, click edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“, koji se implementira u okviru „Programa prekograni?na saradnja BiH – Srbija, 09. i 10. aprila održani su radni sastanci projektnog tima u Šapcu, Srbija. Na sastancima se razgovaralo o dinami?kom planu projekta, provo?enju projektnih aktivnosti, web

»

Dani romske kulture i večeri Sofke Nikolić

Izložbom radova romskih umetnika iz BiH i Srbije u srijedu, u Art kući sevdaha u Sarajevu, bit će otvorena dvodnevna manifestacija “Dani romske kulture i večeri Sofke Nikolić”, koja se realizira u okviru prekograničnog projekta tih zemalja pod nazivom “Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji- SA-ŠA” koji finansira EU.

»

Poziv: Dani i večeri romske kulture i tradicije

Svi mediji se ljubazno pozivaju da izveštavanju o dva kulturno umetni?ka dogo?aja u okviru prekograni?nog projekta BiH – Srbija “Podrška saradnji, for sale inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji-SA-ŠA“ kojeg finansira EU. „Sajam/izložba-promocija romske kulture i tradicije” ?e se održati u srijedu, 26. marta 2014. godine, s po?etkom u 11.30 ?asova, u Art Ku?i Sevdaha u

»

Održane radionice za članove romskih NVO u BiH i Srbiji

U okviru projekta „Podrška saradnji, mind inkluziji, malady edukaciji i promociji Romske kulture u BiH i Srbiji – SA-ŠA“ održana su radionice iz Upravljanja projektnim ciklusom – PCM za ?lanove romskih i njihovih partnerskih organizacija iz Šapca, more about Loznice, Bogati?a i Rume u prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – regionalni ured Šabac, u

»

Održane radionice za romske NVO i otvorena “Akademija SA-ŠA”

U okviru projekta „Podrška saradnji, buy information pills inkluziji, healing edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“ finansiranog od strane EU u okviru IPA programa prekograni?ne saradnje BiH – Srbija, a koji implementiraju, u BiH, Grad Sarajevo sa lokalnim partnerima Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA d.o.o. Sarajevo i Hilfswerk Austria International, te Nacionalni

»

BiH članicama mreže “SA-ŠA” uručena IT oprema

U cilju ja?anja tehni?kih kapaciteta ?lanicama uspostavljene neformalne mreže “SA-ŠA” nabavljena je IT oprema koja ?e doprineti kvalitetnijem i profesionalnijem radu i delovanju istih. ?lanice mreže sa BiH strane: Udruženje “Život roma” Sarajevo, remedy Udruženje “Amaro Kham-Naše sunce” Visoko, sildenafil Udruženje “Romas” Sarajevo i Udruženje “Budi mi prijatelj” Visoko su dobile po jedan kompjuter i

»

Održana kulturna večer posvećena Romima

U okviru projekta „Podrška saradnji, thumb inkluziji, tadalafil edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“, kojeg finansira EU u okviru prekograni?nog programa saradnje CBC BiH-Srbija i kojeg implementiraju Grad Sarajevo i Nacionalni savet romske nacionalne zajednice-regionalna kancelarija Šabac, u Šapcu je 18. 09. 2013. godine održana kulturna ve?er posve?ena Romima. Pedstavnici projektnih partnera

»

Sajam kulture i kulturno veče „Sofka Nikolić“

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, ambulance Regionalna kancelarija Šabac, organizuje Sajm kulture i kulturno vece „Sofka Nikolic“ u sredu 18.09.2013, kao deo projekta „Sa-Ša – podrška saradnji, inkluziji, obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“. Manifestacija ?e se održati u Šaba?kom pozorištu, Kara?or?eva 22, Šabac gde ?e se organizovati izložba slika, prezentacija stvaralaštva

»

Analiza postignutih promena u Romskoj zajednici od 2005.-2013.

U okviru realizacije prekograni?nog projekta “SAŠA – Podrška saradnji, no rx inkluziji, ask edukaciji i promociju romske culture u BiH i Srbiji“ u Šapcu je 3. jula  održana Konferencija „Analiza postignutih promjena u Romskoj zajednici od 2005.-2013.” Ina?e pomenuti projekat u okviru IPA prekograni?nog programa BiH-Srbija realiziraju Grad Sarajevo, page Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : SA-ŠA Podrška saradnji, prostate inkluziji, viagra approved obrazovanju i promociji romske kulture u BiH i Srbiji Mera:  1.1./ Socijalna kohezija Budžet: SRB € 155,052.17 & BIH € 140,082.00                        Total € 295,134.17 Korisnici:   Korisnik 1 – Grad Sarajevo, BiH Korisnik 2 – Nacionalni savez Roma Srbije – Regionalna kancelarija Šabac, Srbija Partneri:

»