English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapredjenje procene posturalnog statusa i statusa kicme – SpinLab

Uspešno započeta edukacija roditelja u Rumi

U Rumi, 19. 02. 2014. godine, u Predškolskoj Ustanovi „Poletarac“ uspešno započeta edukacija namenjena roditeljima predškolaca. Prezentacija je prema planu počela u 17h. Prisutni roditelji su pokazali zainteresovanost i inicijativu da se zajednički što bolje organizuje predstojeće istraživanje predvidjeno projektom. Nakon toga posećena je Osnovna Škola „Dušan Jerković“, u kojoj je u saradnji sa direktorom

»

Pregled aktivnosti projektnog tima FSFV

Početkom februara projektni tim FSFV je posetio sve predškolske i školske ustanove predvidjene projetom sa ciljem ostvarenja što bolje saradnje sa obrazovnim institucijama i realizacije projekta u seldećim opštinama: Ruma,Sremska Mitrovica, Indjija i Stara Pazova. Dogovoreni radni sastanci sa direktorima sledećih predškolskih i školskih ustanova periodu od 05 – 07. februara 2014 su uspešno realizovani:

»

Radni sastanak projektnog tima FSFV

Radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja održan je 14. novembra 2013. povodom analize dosadašnjih aktivnosti i budućih planova projekta. Konkretizovani su planovi u vezi sa izradom promotivnog materijala, uspostavljanja zvanične web stranice, buduće aktivnosti implementacije istraživačkog dela projekta te je analizirana uspešna saradnja u dosadašnjoj razmeni informacija sa partnerima iz Sarajeva. Na

»

Konferencija za medije

U ponedjeljak, 11 novembra 2013. godine, u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, održana je konferencija za medije u svrhu prezentiranja široj bosansko-hercegovačkoj javnosti aktivnosti i ciljeva projekta, finansiranog od strane Evropske Unije, iz programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine „Unapredjenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme – SpinLab“. Prisutnim

»

Sastanak u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine

Dana 18.10.2013. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA. Svi članovi projektnog tima su ukratko podnijeli izvještaje o svom radu na projektu, pri čemu je posebna pažnja posvećena postupku pripreme za nabavku specijalizirane medicinske opreme za potrebe testiranja, a prema propozicijama IPA

»