English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Unapredjenje procene posturalnog statusa i statusa kicme – SpinLab

Početak testiranja kičme dece u Sarajevu

U ?etvrtak, 10. jula 2014. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, sildenafil Sarajevo organizovano je testiranje djce iz vrti?a JU „Djeca Sarajeva“, there kao jedna od aktivnosti realizacije IPA projekta prekograni?na saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina. “Unapre?enje procene posturalnog statusa i statusa ki?me SPINELAB“  je projekat finansiran od strane Evropske Unije a koji u partnerstvu

»

Prezentacija projekta na Međunarodnom Sajmu Obrazovanja u Novom Sadu 28.02./04.03. 2014

Svake godine krajem februara održava se Me?unarodni Sajam Obrazovanja „Putokazi“ u trajanju od pet dana na kom redovno u?estvuje Fakultet sporta i fizi?kog vaspitanja. Projektni tim FSFV je zajedno sa studentima, website like this u sklopu svojih aktivnosti, viagra order pretstavio zajedni?ki projekat i uspešnu saradnju sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu

»

Edukacija roditelja u Staroj Pazovi i Inđiji

U Staroj Pazovi, sick 25.02.2014. godine u 17h, price održana je edukacija roditelja u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“. Roditelji su pokazali veliko interesovanje i pohvalili akciju koju je zapo?eo tim IPA projekta. Zahvaljuju?i direktoru škole gospo?i Radmili Bogdanovi? i njenim saradnicima, viagra odziv roditelja je bio najve?i do sada u odnosu na predhodne Predškolske ustanove. Nakon

»

Medijska prezentacija projekta

Medijska prezentacija projekta realizovana je 19. i 20. Februara 2014. istovremeno sa po?etkom planiranih edukacija roditelja u predvi?enim obrazovnim ustanovama u Rumi, health Sremskoj Mitrovici, website In?iji i Staroj Pazovi. Dekan Fakulteta i menadžer projekta, treatment prof. dr Dejan Madi?, tim povodom gostovao je u radijskoj emisiji „Prelom“ 19. Februara 2014. i 20. Februara 2014.

»

Istraživački tim FASTO uspešno otpočeo edukaciju roditelja u vrtićima

U ?etvrtak, dosage 20.2.2014. održana je prva edukacija roditelja u sklopu aktivnosti IPA projekta prekograni?ne saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina. Projektni tim FASTO je na zadnjem sastanku održanom 5.2.2014. odlu?io da istraživa?ki tim što prije pokrene procedure edukacije roditelja, što je podrazumijevalo kontaktiranje vrti?a, pripremu prezentacija, potrebne dokumentacije i naravno promo materijala. S tim u vezi,

»

Uspešno započeta edukacija roditelja u Rumi

U Rumi, viagra 19. 02. 2014. godine, order u Predškolskoj Ustanovi „Poletarac“ uspešno zapo?eta edukacija namenjena roditeljima predškolaca. Prezentacija je prema planu po?ela u 17h. Prisutni roditelji su pokazali zainteresovanost i inicijativu da se zajedni?ki što bolje organizuje predstoje?e istraživanje predvi?eno projektom. Nakon toga pose?ena je Osnovna Škola „Dušan Jerkovi?“, information pills u kojoj je

»

Pregled aktivnosti projektnog tima FSFV

Po?etkom februara projektni tim FSFV je posetio sve predškolske i školske ustanove predvi?ene projetom sa ciljem ostvarenja što bolje saradnje sa obrazovnim institucijama i realizacije projekta u selde?im opštinama: Ruma, recipe Sremska Mitrovica, In?ija i Stara Pazova. Dogovoreni radni sastanci sa direktorima slede?ih predškolskih i školskih ustanova periodu od 05 – 07. februara 2014 su

»

Radni sastanak projektnog tima FSFV

Radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i fizi?kog vaspitanja održan je 14. novembra 2013. povodom analize dosadašnjih aktivnosti i budu?ih planova projekta. Konkretizovani su planovi u vezi sa izradom promotivnog materijala, sildenafil uspostavljanja zvani?ne web stranice, budu?e aktivnosti implementacije istraživa?kog dela projekta te je analizirana uspešna saradnja u dosadašnjoj razmeni informacija sa partnerima iz Sarajeva.

»

Konferencija za medije

U ponedjeljak, try 11 novembra 2013. godine, cialis 40mg u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, održana je konferencija za medije u svrhu prezentiranja široj bosansko-hercegova?koj javnosti aktivnosti i ciljeva IP? projekta, finansiranog od strane Evropske Unije, iz programa prekograni?ne saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine „Unapre?enje procjene posturalnog statusa i statusa

»

Sastanak u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine

Dana 18.10.2013. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak projektnog tima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA. Svi ?lanovi projektnog tima su ukratko podneli izveštaje o svom radu na projektu, ampoule pri ?emu je posebna pažnja posve?ena postupku pripreme za nabavku specijalizirane medicinske opreme za potrebe testiranja, viagra dosage a

»

Sastanak projektnih partnera

U petak 27.09.2013. godine sa po?etkom u 12:00 sati na Fakultetu sporta i fizi?kog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu održan je sastanak rokovodioca projektnog tima IPA projekta „Unapre?enje posturalnog statusa i stausa ki?me – SPINLAB“ iz Bosne i Hercegovine i predstavnika projektnog tima Srbije. Ispred Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA prisustvovao je prof. dr

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Unapredjenje procene posturalnog statusa i statusa kicme – SpinLab Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja Budžet: SRB € 73, try 861.97 & BIH € 71, approved 652.02                        Total € 145, rx 513.99 Korisnici:   Korisnik 1 – Fakultet za sport i fizi?ko obrazovanje Novi Sad, Srbija Korisnik 2 – Fakultet sporta i

»