English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Mladi – najznačajnija pokretačka snaga regiona

Uručena humanitarna pomoć školama

Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj uru?ili su sredstva za kre?enje i dezinfekciju srednjim školama u Bijeljini, information pills Orašju i Doboj Istoku, look koje su u?estvovale u realizaciji projekta „Mladi-najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“. U?enici i profesori Gimnazije „Filip Višnji?“ (Bijeljina), ampoule Srednje strukovne škole (Orašje) i Mješovite srednje škole (Doboj

»

Četvrti bilten posvećen omladinskom projektu u okviru programa prekogranične saradnje Srbija – BiH

CenTriR je objavio najnoviji bilten koji sadrži informacije o završnim aktivnostima sprovedenim na projektu „Mladi-najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“, pharmacy koji sprovodi zajedni?ki sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj, sildenafil kroz IPA program Prekograni?na saradnja Srbija- BiH. Projekat finansira Evropska unija. U ovom izdanju predstvljeno je održavanje seminara na Zlatiboru za 32

»

Predstavljena pozitivna iskustva u radu sa mladima na prekograničnoj omladinskoj konferenciji

Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR je, hospital zajedno sa partnerskom organizacijom Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine, illness organizovao 20. juna 2014. godine u Užicu završnu konferenciju na projektu ?Mladi- najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona?. Na konferenciji su predstavljeni klju?ni rezultati ostvareni tokom 13-mese?ne realizacije projekta, nurse koji su partnerske

»

Prekogranična konferencija o sprovođenju omladinskih politika na lokalnom nivou u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Prekograni?na konferencija o sprovo?enju omladinskih politika u pograni?nom region Srbije i BiH ?e se održati 20. juna2014. godine u hotelu “Zlatiborska no?” u Užicu, visit this sa po?etkom u 11 ?asova. Konferencija je ujedno i završni doga?aj na projektu  „Mladi-najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“ koji finansira Evropska unija kroz Prekograni?ni program Srbija – BiH, a

»

Realizovane omladinske akcije u lokalnim zajednicama u BiH

Učenici srednjih škola u pograničnoj regiji Srbija-Bosna i Hercegovina, koji su učestvovali na seminarima o omladinskom aktivizmu, realizovali su lokalne akcije sa ciljem rešavanja nekih od identifikovanih problema sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju. Nakon završetka seminara, srednjoškolci su samostalno radili na sprovođenju omladinskih akcija u svojim lokalnim zajednicama, koje su osmišljene tokom seminara u

»

Uspešno sprovedene lokalne volonterske akcije mladih

Mladi  koji su u?estvovali na seminarima o omladinskom aktivizmu za u?enike/ce srednjih škola iz pograni?nog podru?ja Srbije i BiH, case uspešno su  sproveli tokom prethodnih meseci lokalne akcije u svojim opštinama. Srednjoškolci su na seminarima uz pomo? mentora osmislili lokalne akcije sa ciljem rešavanja  identifikovanih problema mladih u svojim lokalnim zajednicama. Nakon seminara, sickness u?enici

»

Saopštenje za javnost: Nezaposlenost, siromaštvo i loš obrazovni sistem su najveći problemi mladih u Srbiji

U nameri da ispita u kojoj meri su mladi u Srbiji zadovoljni na?inom sprovo?enja omladinskih politika na lokalu, cost Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) je sproveo istraživanje me?u 544 u?enika srednjih škola iz Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Rume, Prijepolja, Nove Varoši, Užica i ?ajetine. Rezultati ovog istraživanja omogu?ili su uvid u stepen društvenog angažovanja

»

Saopštenje za javnost: Da li omladina u Srbiji ima pravo da bude nezadovoljna svojim položajem?

Odgovor na ovo pitanje nudi sveobuhvatna analiza Centra za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) koja otkriva razli?ite aspekte sprovo?enja omladinskih politika u opštinama i gradovima koji se nalaze u pograni?nom regionu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Ovaj prikaz u velikoj meri oslikava stanje i u drugim delovima Srbije, pill te su zaklju?ci i preporuke uglavnom primenjivi i na ostale

»

Održan seminar na Zlatiboru za učenike srednjih škola u BiH i Srbiji

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj– CenTriR, sale u periodu 7-9. marta 2014. goidne, organizovali su na Zlatiboru seminar za u?enike srednjih škola iz osam pograni?nih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji. Seminar na Zlatiboru održan je sa ciljem da se grupi od 32 u?enika

»

CenTriR objavio analizu o sprovođenju omladinskih politika u opštinama/gradovima Republike Srbije, koje se nalaze u pograničnom regionu sa Bosnom i Hercegovinom

Kao deo šireg istraživanja sprovedenog na projektu „Mladi-najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“, see koji finansira Evropska unija, cialis 40mg CenTriR je objavio opsežnu analizu koja otkriva razli?ite aspekte sprovo?enja omladinskih politika u opštinama/gradovima koji se nalaze u srpskom delu prekograni?nog regiona Srbija–Bosna i Hercegovina. Najvažniji deo analize predstavljaju rezultati istraživanja o funkcionisanju kancelarija za mlade

»

Bilten broj 3 – Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona

Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj objavili su tre?e izdanje biltena o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najzna?ajnija snaga našeg regiona“, unhealthy koji ove organizacije zajedni?ki sprovode zahvaljuju?i donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim doga?ajima i aktivnostima na projektu, prostate kao i predstavljanje

»

Publikacija o provođenju omladinske politike u regionu

Publikacija „Analiza sprovo?enja omladinske politike na lokalnom nivou u pograni?nom podru?ju Srbija – Bosna i Hercegovina“ je nastala kao rezultat rada na projektu„Mladi-najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“, sickness koji je kroz IPA program Prekograni?na saradnja Srbija- Bosna i Hercegovina, recipe finansirala Evropska unija. CenTriR je ovaj važan projekat, u sferi podsticanja razvoja omladinskih politika na

»

Održan sastanak projektnih partnera u Beogradu

Sastanak projektnih partnera – Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centra za ravnomerni regionalni razvoj, erectile održan je 18. februara/velja?e 2014. godine u Beogradu. Tokom sastanka predstavnici partnerskih organizacija razgovarali su o ostvarenim rezultatima u okviru projekta „Mladi – najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“. Sastanak u Beogradu, price ujedno, pharm je bio

»

Seminar u Srebrenici za 32 srednjoškolca

Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, clinic u periodu 6-9.  februara 2014.godine  u  Pansionu  „Misirlije“  u  Srebrenici,  organizovale  su  seminar  za  32 srednjoškolca iz osam pograni?nih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji. Tokom  seminara,  koji  je realizovan  u  okviru  projekta

»

Konkurs za učešće na seminarima

Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine, raspisuju konkurs namenjen srednjoškolcima iz Užica, Čajetine, Nove Varoši i Prijepolja za učešće na 2 trodnevna seminara, koji će biti organizovani u Srebrenici (6.-9. februar 2014) i na Zlatiboru (početak marta 2014). Na konkursu će biti

»

Održan seminar u Rumi za srednjoškolce

Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, check u periodu 20-22. decembra 2013. godine u Hotelu „Park“ u Rumi, visit this organizovale su seminar za 32 srednjoškolca, visit web iz osam pograni?nih opština i gradova u Bosni Hercegovini i Srbiji. Cilj seminara u

»

Seminar za srednjoškolce održan u Bijeljini

Seminar za 32 srednjoškolca iz osam pograni?nih opština i gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji realizovan je u periodu 28. novevembra – 1. decembra 2013. godine u Bijeljini sa ciljem da se osnaže kapaciteti mladih za identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i njihovo aktivno rješavanje. U?enici/ce srednjih škola iz Bijeljine, buy information pills Orašja,

»

Treći sastanak projektnih partnera održan u Bijeljini

Tre?i sastanak projektnih partnera – Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centra za ravnomermi regionalni razvoj – CenTriR održan je 29. novembra 2013. godine u Bijeljini. Tokom sasatnka predstavnici partnerskih organizacija razgovarali su o postignutim rezultatima u okviru projekta „Mladi – najzna?ajnija pokreta?ka snaga našeg regiona“ u dosadašnjem periodu. Sastanak u Bijeljini,

»

Rezultati istraživanja predstavljeni na konferenciji u Bijeljini

Rezultati istraživanja o efikasnosti lokalnih mehanizama za unapre?enje položaja mladih, remedy koje je realizovano u periodu jul – oktobar 2013. godine u 16 pograni?nih opština i gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji,  predstavljeni su  28. novembra 2013 godine na konferenciji u Bijeljini. “Komisije za mlade, koje su formirane u 90% opština i gradova u

»

Bilten broj 2 – Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona

Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj objavili su drugo izdanje biltena o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najzna?ajnija snaga našeg regiona“, online koji ove dve organizacije zajedni?ki sprovode zahvaljuju?i donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim doga?ajima i aktivnostima na projektu, kao i predstavljanje

»

Mladi – nosioci promjena u BiH i regionu

“Uprkos postoje?oj prkasi unutar Evropske unije, capsule koja u?eš?e u procesu donošenja odluka smatra jednim od osnovnih ljudskih prava, pills uloga mladih u BiH i Srbiji u ovom procesu zavisi od slu?aja do slu?aja”, Mirovne novosti, broj 33, oktobar/listopad 2013. Kompletan tekst o projektu “Mladi – najzna?ajnija pokreta?ka snaga u region” možete preuzeti putem linka

»

Bilten broj 1 – Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona

Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR je, recipe u saradnji za partnerskom organizacijom Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, case objavio prvi bilten o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najzna?ajnija snaga našeg regiona“, koji ove dvije organizacije zajedni?ki sprovode zahvaljuju?i donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim doga?ajima i aktivnostima na

»

Počelo istraživanje o efikasnosti loklanih mehanizama za unapređenje položaja mladih u prekograničnom regionu Srbija-Bosna i Hercegovina

U okviru projekta „Mladi-najzna?ajnija snaga našeg regiona“, ambulance otpo?elo je istraživanje o efikasnosti loklanih mehanizama za unapre?enje položaja mladih u prekograni?nom regionu Srbija – Bosna i Hercegovina, more about koji zajedno realizuju Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine. Cilj istraživanja je da obezbedi

»

U Beogradu održan prvi sastanak partnera na projektu

Kolege iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine su posetile Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda sa ciljem postizanja dogovora oko sprovo?enja narednih aktivnosti na projektu „Mladi-najzna?ajnija snaga našeg regiona“, stuff koji zajedni?ki sprovode ove dve organizacije kroz IPA program Prekograni?na saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina. Pomenuti projekat se

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Mladi – najzna?ajnija pokreta?ka snaga regiona Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja Budžet: SRB € 47, pharmacy 085.00 & BIH € 42, pill 355.95                        Total € 89,440.95 Korisnici:   Korisnik 1 –Helsinski odbor za ljudska prava, Bijeljina, BiH Korisnik 2 – Centar za ravnomeran regionalni razvoj, CenTriR, Beograd, Srbija Partneri: Partner korisnika

»