English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Region bezbedne hrane

Poseta delegacije RPK Valjevo Agenciji za bezbednost hrane u Mostaru

U okviru projekta Region bezbedne hrane, ask koji u okviru IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina kofinansira EU, doctor realizovana je studijaska poseta Agenciji za bezbednost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru. U sastavu delegacije bili su predstavnici 20 firmi sa podru?ja Regionalne privredne komore Valjevo i 15 firmi sa podru?ja Podru?ne

»

Obuka o bezbednosti hrane za trgovine

U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ koji je finansiran od strane EU, information pills startovala je ?etvrta, sildenafil trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane namenjena izvoznicima prehrambenih proizvoda. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potroša?ima, druga je održana u septembru i bila je namnjena ugostiteljima, tre?a je održana po?etkom

»

Obuka o bezbednosti hrane za izvoznike prehrambenih proizvoda

U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ koji je finansiran od strane EU, purchase startovala je ?etvrta, dosage trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane namenjena izvoznicima prehrambenih proizvoda. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potroša?ima, for sale druga je održana u septembru i bila je namnjena ugostiteljima, tre?a je održana

»

Obuka o bezbednosti hrane za prehrambenu industriju

U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ koji je finansiran od strane EU, mind startovala je tre?a, sale trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane i prehrambenih proizvoda namenjena prehrambenoj industriji. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potroša?ima, druga je održana u septembru i bila je namnjena ugostiteljima, a preostale dve

»

Obuka o bezbednosti hrane za ugostitelje

U okviru plana realizacije projekta „Regija bezbedne hrane“ startovala je druga, trodnevna obuka iz oblasti bezbednosti hrane i prehrambenih proizvoda namenjena ugostiteljima i objektima kolektivne ishrane. Prva obuka održana je u julu i bila je namenjena potrošačima, a preostale tri obuke biće realizovane u oktobru i novembru i namenjene su prehrambenoj industriji, izvoznicima hrane i

»

Obuka o bezbednosti hrane za potrošače

U Šapcu je 26. jula u okviru projekta „Region bezbedne hrane“ održana prva u nizu obuka iz oblasti bezbednosti hrane. Obuci je prisustvovalo 20 predstavnika Udruženja potroša?a iz razli?itih opština Kolubarskog i Ma?vanskog okruga. Svi u?esnici su na kraju obuke uspešno položili test. U okviru 10 posmatranih kriterijuma u?esnici su ocenama od 1 do 5

»

Održana konferencija za stampu povodom početka projekta “Region bezbedne hrane”

Održana konferencija za stampu povodom po?etka projekta “Region bezbedne hrane” 17 jula 2013 godine održana je konferencija za štampu povodom po?etka projekta “Region bezbedne hrane” u prostorijama Regionalne privredne komore Valjevo. O zna?aju i konkretnim aktivnostima govorili su predstavnici Regionalne privredne komore Valjevo Aleksandar Jovanovi? i Mirjana ?or?evi? i predstavnici Podru?ne privredne komore Bijeljine Slavica

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Region bezbedne hrane Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja Budžet: SRB € 53,309.38 & BIH € 34,580.00                        Total € 87,889.38 Korisnici:   Korisnik 1 – Regionalna privredna komora Valjevo, Srbija Korisnik 2 – Regionalna privredna komora Bijeljina, BiH Partneri: Partner korisnika 1  – n/a Partneri korisnika 2 – n/a Trajanje projekta: 8

»