English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija – BiH (CROSS SPA)

Kako unaprediti odnose terapeut-pacijent i spa terapeut-klijent u banjskom turizmu?

CROSS SPA projekat je za pružaoce fizioterapeutskih i ugostiteljskih usluga u banjskim i zdravstvenim ustanovama i drugim turističkim objektima u prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina organizovao trening za standardizovanje i  podizanje kvaliteta  usluga u banjskom turizmu kroz unaprijedjenje odnosa pružalaca usluga i korisnika. Na treningu održanom u Odmaralistu Dunav na Zlatiboru, 16. i

»

Jedinstveni wellness & spa proizvod Srbije i Bosne i Hercegovine

CROSS SPA projekat je na dvodnevnoj radionici u Ilidži, u Sarajevu 10. i 11.12.2013. sa predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora nastavio rad na definisanju zajedničkog proizvoda zdravstvenog turizma. Profesor Almir Peštek  je 30 učesnika vodio kroz proces identifikacije mogućnosti za unapredjenje postojeće i razvoj nove ponude  i tržišnog nastupa za nove proizvode. Prekogranični timovi

»

Razmena iskustava ministarstava Srbije i Federacije BiH u oblasti turizma

U organizaciji vodećeg aplikanta CROSS SPA projekta, Fondacije lokalne demokratije, 9.12.2013. godine u Sarajevu, u Ministarstvu okoliša i turizma, održan je sastanak predstavnika sektora za turizam, Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici sektora za turizam Ministarstva privrede Republike Srbije, Turističke organizacije regije Zapadna Srbija  i Regionalne razvojne agencije

»

Prezentacija standarda kvaliteta od strane Evropske asocijacije banja (ESPA)

Održan prvi trening o EU standardima za top menadžment specijalnih bolnica i hotela prekograničnog područja Renomirani stručnjaci iz oblasti zdravstvenog, banjskog i wellness turizma su, na dvodnevnoj radionici na Zlatiboru 30.10 i 1.11.2013. godine, predstavili top menadzmentu bolnica i hotela iz Fojnice, Olova, Ilidze i Zlatiborkog okruga, standarde kvaliteta Europa Spa med i Europa Spa

»

,,CROSS SPA’’ na sajmu turizma u Novom Sadu

Na ovogodišnjem skupu turističke industrije Srbije u Kongresnom centru Novosadskog sajma, u okviru 46. Medjunarodnog Sajma turizma LORIST, Miroslav Radjen, direktor Turističke organizacije regije Zapadna Srbija je u sklopu projektnih aktivnosti regije predstavio prekogranični projekat Cross Spa. Predstavljajući ciljeve i aktivnosti projekta, auditorijumu je ukazano na studiju Analiza stanja i mogućnosti unapredjenja zdravstvenog turizma koja

»