English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograničnom području Srbija – BiH (CROSS SPA)

Studijska poseta turoperatera i medija u okviru CROSS SPA projekta

Makro region Sarajevo i regiju Zapadna Srbija posetili su predstavnici turoperatera i medijskih ku?a iz Bosne i Hercegovine, viagra Srbije, Norveške, Turske, Italije, Španije i Rusije. Studijska poseta je organizovana u okviru CBC projekta Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograni?nom podru?ju Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat CROSS SPA finansira Evropska unija, a realizuje

»

Promocija Projekta CROSS SPA na Međunarodnim danima turizma u Sarajevu

Na poziv Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, link projekat CROSS SPA je predstavljen na Me?unarodnim danima turizma Sarajevo 2014. od 08. do 11. maja u Centru Skenderija u Sarajevu. Uz podršku Evropske unije i uz sufinanasiranje korisnika projekta, cheap banja Sarajevske makroregije i regije Zapadna Srbija, order projekat CROSS SPA  je predstavljen

»

Identifikovane mogućnosti za uvođenje novog zdravstvenog programa u prekograničnom području Bosna i Hecegovina-Srbija

23. i 24 aprila 2014. godine u Fojnici održan je sastanak menadžmenta Specijalne Bolnice Čigota sa Zlatibora i Banje Reumal iz Fojnice, te radionica namenjena medicinskom osoblju Reumala sa ciljem osmišljavanja novog zdravstveno programa ove dve ustanove. Projektom je planirana izrada zdravstvenog programa baziranog na iskustvima Čigote i njihovog programa zdravog mršavljenja za decu i

»

Otvorena renovirana teretana u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru

U Specijalnoj bolnici ?igota, price 26. marta 2014. godine u 12h, visit this otvorena je teretana koja je renovirana u okviru CBC projekta Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekogranicnom podru?ju Bosna i Hercegovina i Srbija. Projekat CROSS SPA finansira Evropska unija, seek a realizuje Turisti?ka organizacija regije Zapadna Srbija iz Užica u partnerstvu sa

»

Prenos pozitivih iskustava u razvoju zdravstvenih programa Specijalne bolnice Čigota

U skladu s aktivnostima projekta Cross Spa, stručni tim iz Specijalne bolnice Čigota sa Zlatibora je stručnjacima iz banja u Bosni i Hercegovini, tokom dvodnevne radionice, preneo dvadesetpetogodišnja iskustva i dobru praksu u kreiranju i unapređenju zdravstvenih programa. Radionica je održana u Banji Aquaterm u Olovu (Zeničko-dobojski kanton, BiH) 6. i 7. februara 2014. godine.

»

Kako unaprediti odnose terapeut-pacijent i spa terapeut-klijent u banjskom turizmu?

CROSS SPA projekat je za pružaoce fizioterapeutskih i ugostiteljskih usluga u banjskim i zdravstvenim ustanovama i drugim turisti?kim objektima u prekograni?nom podru?ju Srbija – Bosna i Hercegovina organizovao trening za standardizovanje i podizanje kvaliteta usluga u banjskom turizmu kroz unapre?enje odnosa pružalaca usluga i korisnika. Na treningu održanom u Odmaralištu Dunav na Zlatiboru, story 16.

»

Jedinstveni wellness & spa proizvod Srbije i Bosne i Hercegovine

CROSS SPA projekat je na dvodnevnoj radionici u Ilidži, price u Sarajevu 10. i 11.12.2013. sa predstavnicima javnog, troche privatnog i nevladinog sektora nastavio rad na definisanju zajedni?kog proizvoda zdravstvenog turizma. Profesor Almir Peštek  je 30 u?esnika vodio kroz proces identifikacije mogu?nosti za unapre?enje postoje?e i razvoj nove ponude  i tržišnog nastupa za nove proizvode.

»

Razmena iskustava ministarstava Srbije i Federacije BiH u oblasti turizma

U organizaciji vode?eg aplikanta CROSS SPA projekta, medications Fondacije lokalne demokratije, healing 9.12.2013. godine u Sarajevu, there u Ministarstvu okoliša i turizma, održan je sastanak predstavnika sektora za turizam, Ministarstva privrede Republike Srbije i Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici sektora za turizam Ministarstva privrede Republike Srbije, Turisti?ke organizacije regije Zapadna Srbija  i

»

Prezentacija standarda kvaliteta od strane Evropske asocijacije banja (ESPA)

Održan prvi trening o EU standardima za top menadžment specijalnih bolnica i hotela prekograni?nog podru?ja. Renomirani stru?njaci iz oblasti zdravstvenog, unhealthy banjskog i welness turizma na dvodnevnoj radionici na Zlatiboru, doctor 30.10 i 1.11.2013. predstavili su top menadžmentu bolnica i hotela iz Fojnice, Olova, Ilidze i Zlatiborkog okruga, standarde kvaliteta Europa Spa med i Europa

»

,,CROSS SPA’’ na sajmu turizma u Novom Sadu

Na ovogodišnjem skupu turisti?ke industrije Srbije u Kongresnom centru Novosadskog sajma, buy information pills u okviru 46. Me?unarodnog Sajma turizma LORIST, information pills Miroslav Ra?en, prescription direktor Turisti?ke organizacije regije Zapadna Srbija je u sklopu projektnih aktivnosti regije predstavio prekograni?ni projekat Cross Spa. Predstavljaju?i ciljeve i aktivnosti projekta, auditorijumu je ukazano na studiju Analiza stanja

»

Na putu ka zajedničkom Spa & Wellness turističkom proizvodu

U Specijalnoj bolnici ?igota na Zlatiboru 25. i 26. septembra 2013. godine predstavnici banja Aquaterm Olovo, cialis 40mg Terme Ilidža i Reumal Fojnica (BiH), unhealthy Specijalne Bolnice ?igota i Rehabilitacionog Centra Zlatar (SRB), hotela Mona, turistickih agencija, lokalnih turistickih organizacija i ekoloskih udruzenja  definisali su smernice za dalji razvoj ovog oblika turizma uz poseban osvrt

»

Sažetak projekta

Naziv projekta : Razvoj i promocija zdravstvenog turizma u prekograni?nom podru?ju Srbija – BiH (CROSS SPA) Mera:  1.1./ Ekonomski razvoj Budžet: SRB € 183, click 031.32 & BIH € 269, cost 121.90                        Total € 452,153.22 Korisnici:   Korisnik 1 – Fondacija Lokalne Demokratije, Sarajevo, BiH Korisnik 2 – Turisti?ka Organizacija Zapadne Srbije, Užice, Srbija Partneri:

»